Industri 4.0

Industri 4.0

Att koppla ihop data, maskiner, människor och processer

 

De snabba förändringar som idag sker inom industrin saknar motstycke. I denna miljö, där ‘framtiden skapas’, är den enda säkra strategin att vara redo för allt. Inom den nya tillverknings-revolutionen sitter kunden i förarsätet och via krav på tillverkarna pekar de ut riktningen. Tillverkare kommer konstant att behöva leverera utifrån kundernas allt mer högt ställda krav samtidigt som de strävar efter att bli allt mer effektiva, både utifrån ett organisatoriskt som tillverkande perspektiv.

Affärspåverkan?

Inom traditionell produktion skiljer sig företagets affärsprocesser på högsta nivå ifrån fabriksgolvets — ur detta avseende är

 

  • Integrering av anställda i ennyproduktionsprocess genom en rad nyasmarta teknologier.
  • Integrering av information, procedurer, maskin-maskin, maskin-människa och analys av processer och system inom en produktionsenhet.
  • Möjliggöra en komplett leverantörskedja tvärsöver olika produktionsenheter för att skapa en agil on-demand-produktion.
  • Användning av kunskap inom tillverkning för att optimera produktionen och möta marknadskraven.
  • Ständig justering av affärsmodellen i en rörlig och kundcentrerad produktionskedja som kan vara olika för varje individuell produkt.
0[1].gif
0[1].gif

Vägen framåt med Atos


För
tillverkningsföretag leder Industri 4.0 till fundamentala förändringar i leverantörs- och produktionskedjan vilket i sin tur öppnar upp möjligheterna för helt nya affärsmodeller. Det är dock svårt för företagen att få en överblick över alla fascinerande möjligheter, riskerna med Industri 4.0 samt att utveckla innovativa affärsmodeller

 

Som stöd för våra kunder inom tillverkande industri driver Atos ett projekt, som kallas GEMINI, med syftet att möta ovan nämnda utmaningar och utveckla hållbar affärsmodeller i samband med Industri 4.0. Med GEMINI erbjuder Atos ett systematiskt tillvägagångssätt för utveckling och operationalisering av Industri 4.0 affärsmodeller (inklusive riskbedömning och verktygsstöd).
 

diskussionerna kring Industri 4.0 är även Augmented Reality (AR) en viktig del. För att bli än mer konkurrenskraftiga söker företag tillvägagångssätt att införa AR i sina affärsmodeller. Detta kan möjliggöras via Atos projekt AcRoSS som fokuserar på instrument för utveckling av AR-baserade produkt-service-system (PSS).

1463748767524[1].png

I jämförelse med traditionella utvecklingsprocesser för AR-lösningar möjliggör AcRoSS med sina färdiga komponenter som kan återanvändas, en effektiv och snabb utvecklingsprocess kring dessa produkter.
 

Industri 4.0 adresserar den växande efterfrågan av digital produktion, med större flexibilitet, öppenhet, kunskap och den ökade användningen av smarta produktionsanläggningar. Det är utmanande att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och de möjligheter som öppnas upp i denna snabbt föränderliga miljö. På Atos strävar vi efter att såväl titta framåt som att leverera i nuet.

Vi delar med oss av vår vision kring Industri 4.0 för att hjälpa våra tillverkande kunder att ligga ett steg före i utvecklingen.

 

Läs Atos artikel i CIO Sweden

file
0[1].gif
0[1].gif

Rollen för digital säkerhet

 

Uppkopplade produktionsanläggningar och processer innebär nya utmaningar inom säkerhet. Säkerheten behöver utökas och utgöra en central del för uppkopplade system, maskiner, personer, partners och kunder.

Kontakta oss

Johan Borg
Sales executives for Industry 4.0 Atos
trans-1-px
0[1].gif
0[1].gif
Vår hemsida använder Cookies. Genom att fortsätta surfa på denna sida ger du ditt godkännande till att vi använder cookies för att mäta och förstå hur vår sida används och
hur vi kan förbättra sidans funktionalitet. Om du inte samtycker kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Hur detta görs förklaras i vår Integritetspolicy.
Godkänn Cookies Mer information